Določene zgodbe ustrezajo kriterijem dobrih zgodb s trženjskim potencialom. Nekatere zgodbe so nastale z jasnimi cilji in namenom. Zgodbe so tudi izmišljene in spet druge so nastale po opisih iz lastnih izkušenj. V nekaterih se skrivajo želje in neizpolnjene sanje…….. V naši zgodbi najdete vse to

Video odraža razmere v

katerih poslujejo poštarji Slovenije

in potrebo po organiziranem varovanju delavskih pravic

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim pri nastanku videoposnetka, ki odraža razmere v katerih poslujejo poštarji Slovenije. Dejstvo je, da se je Pošta Slovenije organizacijsko prilagajala novim izzivom, pri čemer je pozabila na bistvo doseganja poslovne uspešnosti. To so kadri, ki ustvarjajo vse tisto, kar si management zastavi za cilj.