V Sindikatu poštnih delavcev se zavedamo pomena zagotavljanja učinkovite in dostopne pravne pomoči. Ob naraščanju različnih poškodb pri delu, smo sprejeli odločitev o sistemski 24 urni pravni zaščiti naših članov. Zato smo z uveljavljeno in uspešno odvetniško pisarno Saša Petka, sklenili posebno pogodbo, ki vam bo omogočila uveljavljanje pravne pomoči v primeru poškodb pri delu in v prometnih nesrečah. Ta ugodnost velja tako za poškodbe in prometne nesreče, ki so nastale v času službe, kot v vašem prostem času. Pravico do tovrstne pravne pomoči smo dogovorili celovito, tudi za vaše družinske člane. Iz naslova pogodbe člani SPD in družinski člani lahko koristijo naslednje odvetniške storitve in ugodnosti brez dodatnega plačila:

  • pravno svetovanje,
  • preučitev dokumentacije in vlaganja odškodninskih zahtevkov na zavarovalnice,
  • ob uspešnem zastopanju prejetje celotne višine odškodnine, brez odbitkov in nagrad,
  • v primeru neuspešnega zastopanja pred zavarovalnico člani SPD ne nosijo odvetniških stroškov.

 Člani SPD lahko pod ugodnejšimi pogoji koristijo tudi storitve sestave in vlaganja tožb in zastopanja v sodnih postopkih, zaradi urejanja odškodnine.

Odvetniška pisarna bo po prejeti dokumentaciji izvedla svetovanje, sestavila odškodninski zahtevek, zastopala člana pred zavarovalnico in se zanj pogajala za primerno in pravično odškodnino. Prednost in ugodnost člana ali njegovega družinskega člana je, da prejmejo priznano odškodnino v celoti brez odbitkov. Odvetniški pisarni po tej pogodbi pripadajo stroški zastopanja v višini, ki jih prizna zavarovalnica. V primerih, ko zavarovalnica ne priznava odvetniških stroškov (tak primer je  AO+ zavarovanje), je odvetnik upravičen do stroškov sestave odškodninskega zahtevka in sklenitve izvensodne poravnave. Ugodnost po pogodbi je v oprostitvi plačila stroškov pogajanj z zavarovalnico (približno 1/3 zneska) v primeru, če odvetnik doseže primerno višino odškodnine.

Poslovna praksa Odvetniške pisarne Saša petka je , da ne pristane na vsako ponudbo. V kolikor je po oceni odvetnika ali člana poravnava neprimerna glede na nastalo škodo, bo odvetnik vložil odškodninsko tožbo na sodišču. V primeru uspeha član SPD prejme 100% priznano odškodnino, odvetnik je upravičen do stroškov po odvetniški tarifi. V primeru neuspeha ali popolne zavrnitve tožbe, je član upravičen do posebnega pogodbenega popusta odvetniških stroškov v višini od 30% do 50% neto vrednosti odvetniških storitev.

Za lažjo predstavo sklenjene ugodnosti navajamo primer iz prakse. Odvetnik v pogajanjih z zavarovalnico doseže izplačilo odškodnine v višini 2.000,00 EUR. Odvetniška tarifa predvideva nagrado do 15 % odškodnine, kar pomeni nagrado odvetnika 300,00 EUR. Na ta znesek je potrebno prišteti še DDV in tako znaša odtegljaj od odškodnine 366,00 EUR, torej ostane običajni stranki od odškodnine 1.634,00 EUR. V takšnem primeru za člane SPD velja sklenjena ugodnost, ker prejme celotno priznano odškodnino v višini 2.000,00 EUR, odvetnik prejme stroške, ki jih prizna zavarovalnica skladno z odvetniško tarifo.

Član sindikata SPD, ki želi uveljavljati odškodnino zbere vso dokumentacijo in jo pošlje na asistenca@spd.si . Ob tem navede tudi vse potrebne kontaktne podatke na katerih je dosegljiv. Pri tem mora obvezno navesti, da uveljavlja odškodnino pod pogodbenimi pogoji, ki veljajo za člane SPD in njihove družinske člane. Za družinskega člana šteje zakonski ali zunajzakonski partner, osebe, ki z članom živijo v skupnem gospodinjstvu ali na istem naslovu. Na ta način želimo našim članom nuditi koristne in kvalitetne ugodnosti, ki zasledujejo potrebe poštnih delavcev.

Želimo vam varno delovno okolje.