Za boljši jutri!

Naši začetki

segajo v konec leta 2007, ko smo se delavci Pošte Slovenije spoznali na spletnih forumih in blogih. Jasno je bilo, da je potrebno nekaj temeljito spremeniti na področju zaščite delavskih pravic delavcev Pošte Slovenije. Ugotovili smo, da je med zaposlenimi veliko nezadovoljstvo glede delovnih razmer in pogojev dela.

Počasi, vendar vztrajno

smo se začeli povezovati in organizirati. Izmenjali smo si razna mnenja in stališča ter prišli do skupne ugotovitve:

Samo v sindikatu, ki ga bodo resnično vodili delavci in ki se bo resnično boril za pravice delavcev, bo možno doseči spremembe in povrniti zaposlenim zadovoljstvo pri opravljanju svojega dela.

Pri iskanju

rešitev reorganiziranja sindikata smo se povezali s Konfederacijo sindikatov 90 (KS90), ki je že reprezentativen sindikat v Pošti Slovenije.

Željo po združitvi so prvi izrazili delavci s PE Maribor in PE Koper. Tako smo sklicali sestanka v Sečovljah in v Mariboru. Kljub začetnim nevšečnostim, ki jih tukaj ne bi rad omenjal, se je obeh sestankov udeležilo veliko število delavcev. Predstavili smo ideje in jih povabili k sodelovanju. Odziv je bil velik - pridobili smo prvo število novih članov.

Pred božičnimi prazniki smo na željo delavcev s PE Celje, da se nam pridružijo, organizirali sestanek tudi na njihovem območju. Tako je v enem mesecu naše število članov naraslo.

Takoj po novoletnih praznikih

smo na enak način organizirali še sestanek v PE Murska Sobota. V istem tednu je sledil sestanek še v PE Ljubljana, kjer so bili, poleg delavcev s PE Ljubljana, povabljeni tudi delavci ostalih enot Pošte Slovenije. Sestanka so se udeležili delavci iz vseh PE. Na voljo je tudi zapisnik s tega sestanka. (zapisnik)

V začetku februarja pa smo naše ideje o združitvi predstavili še delavcem iz PE Novo Mesto.

Število članov zelo hitro narašča, člani so delavci z vseh PE Pošte Slovenije. Z veliko podporo sodelavcev smo tako tudi uradno dobili enoten sindikat na nivoju celotne Pošte Slovenije.

Naši cilji

Ustanovitev sindikata celotne Pošte Slovenije

Prišel je čas, ko je treba začrtati meje. Edina možna rešitev je ustanovitev SVOJEGA delavskega sindikata.

Sindikat, ki ga bodo vodili delavci

Sindikat je edini legitimni zastopnik delavcev pri delodajalcih in je edini, ki ima možnosti da doseže spremembe.

Doseči nivo, ki bo članom vlival ponos, da so del tega sindikata

Da se delavcem končno vrne dostojanstvo in zadovoljstvo pri delu

Povečati produktivnost brez ustvarjanja žrtev

Udeležba vseh delavcev pri pravični delitvi dobička

Mediji o nas